Projecte

Al Bogatell entenem l’educació com un fet integral que desplega i desenvolupa els diferents aspectes de la personalitat dels infants i de les seves capacitats. Promovem l’adquisició d’hàbits de vida sana i el gust per l’activitat física. Ajudem a desenvolupar la sensibilitat per la bellesa i les seves manifestacions naturals, artístiques i culturals.

Facilitem les eines necessàries per formar persones amb valors fonamentats en:

El respecte a un mateix: facilitant que els nens i les nenes elaborin una imatge d’ells mateixos positiva i equilibrada i adquireixin autonomia personal.

El respecte als altres: desenvolupant les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en societat, i, a partir de la participació i la responsabilitat en la vida en grup, adquirir normes i hàbits que fomentin i potenciïn la pròpia reflexió com a punt de partida per a la comunicació i comprensió dels altres.

El respecte a la natura: valorant la importància del medi ambient, la seva fragilitat i la necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives.

Eduquem per a la solidaritat, la democràcia, el civisme, la pau i l’esperit crític per aconseguir una societat més justa

Entenem l’escola com un espai de socialització on els nens i nenes aprenen a tenir cura dels altres, a cooperar, a deliberar i a intervenir.

Tenim el compromís de fomentar una actitud activa, curiosa, investigadora i crítica en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

El nostre projecte lingüístic és trilingüe: català, castellà i anglès. Treballem perquè tot el nostre alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa.

Vetllem pel respecte a la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones. Per això compensem i no reproduïm certes actituds socialment encara admeses.

Fonamentem el procés d’ensenyament-aprenentatge en l’activitat de l’alumnat, a través de l’observació, l’experimentació i la reflexió.

Les nostres eines

 • Treball per projectes i també treball sistemàtic en les àrees instrumentals
 • Ambients i espais d’aprenentatge
 • Grups reduïts i heterogenis a anglès, informàtica i lectoescriptura de primer
 • Amb dues mestres a l’aula a resolució de problemes matemàtics i elaboració de textos
 • Formem part del programa “Aquí STEAM“, de la UPC, una iniciativa per atreure talent femení als estudis de tecnologia i enginyeria i trencar estereotips de gènere
 • Treball científic:
 • Ensenyament entre iguals (treball cooperatiu entre alumnes de diferents cicles)
 • Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement integrades a totes les àrees
 • Potenciació del treball en equip i de cooperació
 • Projecte de matemàtiques Innovamat (de 1r a 6è)
 • Som una de les deu escoles elegides per al projecte “Transformem els patis” i el curs 2021-2022 estrenarem espais exteriors més verds i coeducatius
 • L’hort (formem part d’Escoles +Sostenibles BCN des del curs 2004-05)
 • Consell d’Alumnes de 3r fins a 6è
 • Colònies curriculars cada curs ( de p5 a 6è)
 • Projecte esportiu de centre (que inclou piscina en horari lectiu a primer i a sisè i coordinació amb activitats esportives extraescolars)
 • Música als migdies (amb activitats grupals inclusives i una àmplia oferta d’instruments en col·laboració amb la prestigiosa escola del barri EMAC)
 • Col·laboració amb entitats del barri que tinguin a veure amb la solidaritat i la inclusió (com el Centre Ocupacional Bogatell, Aproseat, la Fundació Ared, SOS Àfrica, GLORR Fundació, Banc dels Aliments o Avismón) i participem en els Patis Oberts al Barri

I amb la complicitat de l’Associació de Famílies (AFA), que és clau per tirar endavant el projecte.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close