Projecte

Al Bogatell entenem l’educació com un fet integral que desplega i desenvolupa els diferents aspectes de la personalitat dels infants i de les seves capacitats. Promovem l’adquisició d’hàbits de vida sana i el gust per l’activitat física. Ajudem a desenvolupar la sensibilitat per la bellesa i les seves manifestacions naturals, artístiques i culturals.

Facilitem les eines necessàries per formar persones amb valors fonamentats en:

El respecte a un mateix: facilitant que els nens i les nenes elaborin una imatge d’ells mateixos positiva i equilibrada i adquireixin autonomia personal.

El respecte als altres: desenvolupant les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en societat, i, a partir de la participació i la responsabilitat en la vida en grup, adquirir normes i hàbits que fomentin i potenciïn la pròpia reflexió com a punt de partida per a la comunicació i comprensió dels altres.

El respecte a la natura: valorant la importància del medi ambient, la seva fragilitat i la necessitat de preservar-lo, afavorint conductes positives.

Eduquem per a la solidaritat, la democràcia, el civisme, la pau i l’esperit crític per aconseguir una societat més justa

Entenem l’escola com un espai de socialització on els nens i nenes aprenen a tenir cura dels altres, a cooperar, a deliberar i a intervenir.

Tenim el compromís de fomentar una actitud activa, curiosa, investigadora i crítica en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

El nostre projecte lingüístic té com a objectiu que tot l’alumnat assoleixi una sòlida competència educativa en: català, castellà i anglès.

Vetllem pel respecte a la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones. Per això compensem i no reproduïm certes actituds socialment encara admeses.

Fonamentem el procés d’ensenyament-aprenentatge en l’activitat de l’alumnat, a través de l’observació, l’experimentació i la reflexió.

Les nostres eines

 • Treball per projectes i també treball sistemàtic en les àrees instrumentals
 • Ambients i espais d’aprenentatge
 • Grups reduïts i heterogenis a anglès, informàtica i lectoescriptura de primer
 • Amb dues mestres a l’aula a resolució de problemes matemàtics i elaboració de textos
 • Formem part del programa “Aquí STEAM“, de la UPC, una iniciativa per atreure talent femení als estudis de tecnologia i enginyeria i trencar estereotips de gènere
 • Treball científic:
 • Ensenyament entre iguals (treball cooperatiu entre alumnes de diferents cicles)
 • Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement integrades a totes les àrees
 • Potenciació del treball en equip i de cooperació
 • Projecte de matemàtiques Innovamat (de 1r a 6è)
 • Som una de les deu escoles elegides per al projecte “Transformem els patis” i el curs 2021-2022 estrenarem espais exteriors més verds i coeducatius
 • L’hort (formem part d’Escoles +Sostenibles BCN des del curs 2004-05)
 • Consell d’Alumnes de 3r fins a 6è
 • Colònies curriculars cada curs ( de p5 a 6è)
 • Projecte esportiu de centre (que inclou piscina en horari lectiu a primer i a sisè i coordinació amb activitats esportives extraescolars)
 • Música als migdies (amb activitats grupals inclusives i una àmplia oferta d’instruments en col·laboració amb la prestigiosa escola del barri EMAC)
 • Col·laboració amb entitats del barri que tinguin a veure amb la solidaritat i la inclusió (com el Centre Ocupacional Bogatell, Aproseat, la Fundació Ared, SOS Àfrica, GLORR Fundació, Banc dels Aliments o Avismón) i participem en els Patis Oberts al Barri

I amb la complicitat de l’Associació de Famílies (AFA), que és clau per tirar endavant el projecte.

A %d bloguers els agrada això:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close