SENTIM, VIVIM, APRENEM

tot GAUDINT

Sentim, i per això hem de saber reconèixer els sentiments i les emocions, tant els propis com els

Sentim, i per això hem de saber reconèixer els sentiments i les emocions, tant els propis com els dels altres. Fer-ho ens permetrà entendre què passa a l’entorn i interactuar amb el món que ens envolta. Per això potenciem i afavorim el desenvolupament i l’expressió del sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat.


Vivim, i ho fem en societat i en un medi natural que ens hem de comprometre a preservar. L’escola ha de ser un espai de socialització per aprendre a ser amb els altres per poder viure junts respectant la natura. L’esport és un dels camins fonamentals per aconseguir-ho. Per això promovem el gust per l’activitat física i tenim un compromís ferm amb la sostenibilitat, l’aprofitament dels recursos i l’alimentació saludable.


Aprenem, perquè estimulem els infants en la reflexió, l’autoaprenentatge i la pràctica del treball en equip, i ho fem a través del treball científic: ajudant-los a formular-se preguntes, buscar respostes coherents, processar-les i saber-les comunicar. Per això a l’escola treballem bàsicament per projectes i compartim espais i ambients d’aprenentatges a cada cicle.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close