Ajuts menjador

Ahir va començat el termini de setembre per a poder sol·licitar un ajut de menjador.

Tot seguit us detallem aquells aspectes més destacats que cal tenir en compte:

·        Termini (famílies) per a sol·licitar l’ajut menjador de forma telemàtica: del  7 al 20 de setembre (https://www.edubcn.cat/ext/html/Ajuts/ajutsmenjador.html)

·        Termini (famílies) per a portar la sol·licitud signada al centre amb la documentació, si s’escau: 23 de setembre.

–        Supòsits en els que cal adjuntar documentació:

o   Serveis Socials de fora de Barcelona. Informe de serveis socials amb valoració social

o   Infants en acolliment: Resolució per tenir un o més infants en acolliment

o   Treballadores de la Llar: Aquelles persones donades d’alta de la Seguretat Social en règim especial, han d’adjuntar bases de cotització de l’any 2019.

o   Altres ingressos: Documentació que acrediti quin és el seu mitjà de subsistència.

·        Cal tenir present que si una família fa una modificació de la sol·licitud d’ajut de menjador, només es tindrà en compte la última presentada. Qualsevol esmena que s’hagi de fer, un cop finalitzat el tràmit, caldrà tornar a sol·licitar l’ajut.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close